MENU
Aula_close Layer 1

Opfordring til at lade dit barn teste for Covid-19

I forbindelse med genåbning af skolen for eleverne fra 5. - 9. kl. opfordres alle forældre til at lade deres børn teste for Covid-19. Det kræver samtykke fra forældrene, såfremt eleven testes på skolen. Samtykket er sendt til de berørte forældre i AULA.
Brevet , som er sendt til skolens forældre via AULA d. 10/3-21 kan du også læse herunder:

Dokumenter