MENU
Aula_close Layer 1

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING

Den nuværende skolebestyrelse har nu siddet på posten i to år, dvs. halvvejs igennem vores valgperiode. 

Hvad har vi arbejdet for i løbet af det sidste år……kunne nogen spørge. 
Hertil vil jeg svare:

 • Vi har genbesøgt en del af de principper som skolens praksis hviler på, og fået fremlagt hvordan skolens ansatte realiserer de forskellige principper.
   
 • Vi har fulgt og udfordret processerne nøje, hvad angår ombygning af afd. Elv (mellemtrin og udendørsarealer), samt det endnu større udbygningsprojekt på afd. Eng  (herunder planen for nye faglokaler ).
   
 • Vi har især forholdt os til trafikforholdene, da en sikker skolevej er essentiel for os:

På Eng handler det især om trafiksikkerheden under og efter udbygningen.

På afd.Elv har det især handlet om trafik, efter første genåbning.
Vi henstiller til jeres opmærksomhed og hjælp generelt i forhold til fortsat at sikre, at vores børn kommer sikkert til og fra skole.
Overvej fx om I kan gå eller cykle i skole med jeres børn i stedet for at køre i bil, om I kan lade børnene gå/cykle selv, og /eller bruge de rette parkeringsmuligheder (det er ikke foran skolen :-).

 

 • Vi følger løbende skolens økonomi og almen praksis.
   

Bestyrelsen har valgt to fokusområder i år:
 

 1. Talentundervisning, med det formål at sikre at eleverne styrkes, såfremt de har interesse herfor særligt, især i dansk og matematik.
   
 2. Opmærksomhed vedr. fritidstilbuddet Klub for 4.-6. årgang. Formålet med denne opmærksomhed er, at sikre at dette tilbud består på bedst mulig vis, og at det også er attraktivt for de ældste mellemtrinsbørn. I forhold til Klub er det ingen hemmelig, at mange har udmeldt deres børn efter Nedlukning d. 16.3.20. Klubben er fuldt ud genåbnet og fremstår med aktiviteter og fællesskab hver dag.

 

 Få tilmeldte børn i klubberne er kritisk ud fra et økonomisk perspektiv, for der er stadig for få indmeldte i forhold til at lave bæredygtige, spændende tilbud og dermed  er det svært at forsvare, at holde to klubber i live på Herlev Byskole (en på hver matrikel).
 

 Det er også kritisk i forhold til, at vi så ikke vil kunne tilbyde vores børn et værested på egen afdeling, hvor de kan være sammen med deres kammerater og kendte voksne, mens vi forældre er på arbejde.

 

Endelig har skolebestyrelsen i året også anvendt tid på at få indblik i hvilke gode initiativer vores skole har  for børn, der har brug for en særlig opmærksomhed, fx i tilfælde af skilsmisse, læsevanskeligheder, sorg mv.

 

Corona og dermed nedlukning og genåbning har også været med stor opmærksomhed fra skolebestyrelsen.

 Vi har løbende haft dialog med skolens ansatte under og efter nedlukningen.
Skolens ansatte har redegjort for hvordan genåbningen finder sted og hvordan det vil sikres, at både undervisning, men faktisk også børnenes almindelige trivsel i skolen, kan genoprettes.
Det er ikke nemt, og Corona-tiden har været dyr for os, økonomisk og menneskeligt set.
Vi er dog fortrøstningsfulde og har tillid til, at sammen finder vi en god vej til en ny hverdag

Skolebestyrelsen er altid åben for input og henvendelse – vi er til for jer.

 Efter sommerferien vil vi sætte billeder op af os, så I bedre kan genkende os, og tage fat i os, hvis I har noget på hjerte.

God sommer til alle,

Bedste hilsner
på skolebestyrelsens vegne,

Christina Lüthi

Formand