MENU
Aula_close Layer 1

Bevægelse

”Effektstørrelsen for børnene hænger sammen med børnenes trivsel, aktiviteternes intensitet, barnets
deltagelsesniveau, samt hvilke læringsmiljøer aktiviteterne foregår i! (Vidensråd for forebyggelse, 2016)

Mål:

 • Vores skole/fritidstilbud skal sikre muligheden for at alle børn kan være aktivt deltagende fysiske aktiviteter.
 • Vores skole/fritidstilbud skal arbejde systematisk med udvikling af børns kropsbevidsthed.
 • Vores skole/fritidstilbud skal lære børn vedholdenhed gennem fysiske aktiviteter
   

Det kan vi blandt andet gøre ved:

 • Idrætsaktiviteter
 • Ture og aktiv ude-leg
 • Dans og teater
 • Sang og bevægelseslege
 • Krop og bevægelsesdage
 • Aktiviteter hvor fin-/grov motorik styrkes f.eks. lege med perler, tegne og male, klippe og klistre, bage m.m.
Børn i bevægelse