MENU
Aula_close Layer 1

Formålet

Målet med perioden fra skolestart 1. maj, til start i 0. klasse august er at skabe helhed og sammenhæng i en skolestart, hvor leg og læring skal være det bærende element.
Skolemiljøet skal være et miljø, hvor barnet hurtigt kan opleve sig som at være i trygge hænder.
Barnet skal lære at tage ansvar for fællesskabet, medvirke til løsning af konflikter. Igennem de 8 uger skal barnet have sin nysgerrighed, fantasi, kreativitet og iderigdom stimuleret, så barnet får lyst til at lære mere og til at anvende den nyerhvervede viden til videre fordybelse.
Undersøgelser, leg og oplevelser skal være udgangspunkt for barnets oplevelse af undervisning og læring.

1. Fra skolestart frem til 0.klasse er målet at børnene lærer hinanden at kende, bliver fortrolige med skolen og bliver trygge i deres nye rammer. Tryghed er grundlaget for trivsel og læring. De danner nye relationer til børn og voksne og de kan begå sig i de nye rammer.

2. Vi tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer, som børnene kender fra deres dagtilbud.

3. Børnenes hverdag struktureres som den hverdag de vil indgå i fra august, med fokus på faglige, sociale og personlige kompetencer. Dagen vil være varieret med faglige opgaver, udflugter, leg og bevægelse.

4. fagligt arbejdes der med fokus på børnenes sproglige forudsætninger og potentialer, anvendelse af bogstaver og tal, motivation til og bevidsthed om egen læring. Dette sker bl.a. gennem historiefortælling, tegneopgaver, sanglege mm

5. Børnene inddrages i det sociale miljø en skole udgør. Barnet er i proces mod at blive en skoleelev.

6. Børnene præsenteres for Fri for mobberi og særligt de 4 kerneværdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod

  • Skolebørn