MENU
Aula_close Layer 1

SFO på Herlev Byskole

På hver af de 2 matrikler, som udgør Herlev Byskole, er tilknyttet en SFO. Der er i alt ca. 350 børn fordelt på de to SFO’er.
Der er i alt ca. 25 ansatte i SFO.
På Herlev Byskole benytter ca. 98 % af alle børn i indskolingen SFO tilbuddet.
SFO skal danne den sidste del af en sammenhængende hverdag for børn på Herlev Byskole.
Aktiviteterne i SFO, tager udgangspunkt i børnenes læring, dannelse og trivsel.
Aktiviteter i SFO har som udgangspunkt rodfæste i barnets frie valg og den læring og dannelse, der er i dette. Pædagogerne på Herlev Byskole er centrale for den sammenhængende dag for primært børn, men også forældre. Derfor har det stor betydning, at pædagogerne deltager i undervisningen i hele skoleforløbet, hvor de bidrager med deres særlige kompetencer blandt andet for at sikre denne sammenhæng også i forbindelse med de overgange, børnene oplever flere gange i løbet af deres skoleforløb.
Den sammenhængende skoledag for børnene betyder også, at primært SFO har en opgave i at udvikle samarbejdet med det omgivende samfund, eksempelvis idræts- og foreningslivet.

SFO Kerneopgave
SFO’en er et pædagogisk tilbud til alle børn i indskolingen, dvs. fra 0.-3. klasse.
SFO’ens kerneopgave er, at skabe en meningsfuld og udviklende eftermiddag for de børn, hvor viden, færdigheder og kompetencer er vigtige pejlemærker.
Alle pædagoger i SFO lægger timer i skolen og det betyder, at der er en tæt sammenhæng mellem det enkelte barns dag i henholdsvis skole og SFO, som giver de professionelle rigtigt gode muligheder for at tilgodese det enkelte barns behov på bedst mulig vis inden for de givne rammer.
Til hver årgang er der knyttet 1-2 pædagoger, som har det primære ansvar for at sikre det enkelte barns og klassens trivsel.

Fællesskaber
I SFO er der særlige muligheder for at skabe en inkluderende fællesskaber, hvor børn og unge oplever at være en del af fællesskabet og, hvor de udvikler sig socialt og personligt og trives, hvilket har betydning for den enkeltes faglige udvikling.
SFO har også en særlig opgave med at arbejde med at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
Også SFO arbejder med differentierede deltagelsesmuligheder for alle børn og unge, for at give alle en mulighed for at kunne udnytte sit potentiale bedst muligt og sikre, at alle udvikler selvværd, livsduelighed og medborgerskab.
 

Du kan finde mere generel information om Kommunens SFO'er og takster her: