MENU
Aula_close Layer 1

KLUB på Herlev Byskole

Klubberne er en del af Herlev Byskole. Der er to klubber i Herlev Byskole, hvor der er ca. 8
ansatte. På Herlev Skole benytter ca. 70 % sig af klubtilbuddet.
Klubben skal danne den sidste del af en sammenhængende hverdag for børn på Herlev Byskole.
Aktiviteterne i klub, tager udgangspunkt i børnenes læring, dannelse og trivsel.
Aktiviteter i klub har som udgangspunkt rodfæste i barnets frie valg og den læring og dannelse, der er i dette.
Pædagogerne i klubberne deltager i elevernes fagundervisning, hvor de bidrager med deres
særlige kompetencer og for at kunne sikre denne sammenhæng også i forbindelse med de
overgange, børnene oplever flere gange i løbet af deres skoleforløb.
Den sammenhængende skoledag for børnene betyder også, at primært klubben har en opgave i at udvikle samarbejdet med det omgivende samfund, eks. interesse og idrætsorganisationer.
Opgaven løses bl.a. i et samarbejde med de øvrige fritidsklubber i kommunen ved 4 årlige arrangementer, hvor
idrætsorganisationerne er repræsenteret.

Kerneopgave
Kerneopgaven for klubberne er at skabe en meningsfuld og udviklende hverdag.
Klubbens aktiviteter tager dels udgangspunkt i børnenes behov og ønsker og dels i aktiviteter, som er med
til at understøtte diverse indsatsområder, eksempelvis inklusion.

Fællesskaber
I klub er der særlige muligheder for at skabe en inkluderende fællesskaber, hvor børn og unge
oplever at være en del af fællesskabet og, hvor de udvikler sig socialt og personligt og trives,
hvilket har betydning for den enkeltes faglige udvikling.
Klubben har også en særlig opgave med at arbejde med at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
Klubben arbejder med differentierede deltagelsesmuligheder for alle børn og unge, for at give alle en
mulighed for at kunne udnytte sit potentiale bedst muligt og sikre, at alle udvikler selvværd,
livsduelighed og medborgerskab.