MENU
Aula_close Layer 1

Sproglig udvikling

”Uanset hvilke slags sprog vi har med at gøre, gælder det, at sprog har en afgørende betydning for vores
trivsel i sociale sammenhænge og for vores samlede udvikling. Derfor er det vigtigt med en tidlig og
kvalificeret indsats i forhold til barnets sprogtilegnelse” (Irene Salling 2017)

Mål:

 • Vores skole/fritidstilbud skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt gennem krops-, tale-, skrift og billedsprog
 • Vores skole/fritidstilbud skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt og sætte spor via kreative aktiviteter og udfoldelser som tegninger, malerier, musik, drama og digitale udtryksmåder
 • Vores skole/fritidstilbud skal bidrage til at understøtte børnenes mulighed for at udtrykke holdninger og meninger i en demokrati/medbestemmelse kontekst.
   

Det kan vi blandt andet gøre ved:

 • Adgang til forskellige kommunikationsmidler, såsom digitale medier og spil, bøger og musik
 • Eksperimentere med forskellige udtryksformer igennem leg og aktiviteter, f.eks. at snakke i rim og remser, tegneværksted og andre kreative tilbud
 • Læsning
 • Børnemøder/ elevrådsmøder
 • Sang og musik
 • Legende dialog og skriftsprog så børnene lærer at tolke på følelser og udtryk fra deres oplevelser i løbet af dagen.

  Børn